دوشنبه 22 خرداد‌ماه سال 1391

رج چل و هفتم


خواستم از این روزهای اخم و نعره کشیدن های آقایون جلوی تلوزیون ها چیزی بگویم دیدم حرفی درخورتر از چیزی که قبلن گفتم نیست...پس رجوع کنید به رج دهم!|> با خونسردی! :*